1r Kemi B

1r Ke Forår 2009     2r Ke Efterår 2009     2r_Ke_Forår_2010

Planlægningskalender for 1r Ke (FP) - eller "hvad var det nu vi lavede?"

Lærebøger: 
Kemi2000c H. Mygind, Haase 1994.
Kemi2000b H. Mygind, Haase 1995
Kemi Øvelser 1. H. Mygind, Haase 2001 (4.oplag)
Isis Kemi B, Bruun og Jensen. Systime 2002

DEMO (=Demonstrationsforsøg)

 Uge

Dag

Emne/forløb

 

Bemærkning

2-23 OVERSIGT EMNER:
01-Det periodiske system
02-Ioner og salte
03-Mængdeberegninger
04-Kovalent binding
05-Organiske stoffer-1
06-Mobiltelefoni-kemi

 

LITTERATUR:
Kemi2000C s. 9-26
Kemi2000C s. 27-40
Kemi2000C s. 43-59
Kemi2000C s. 61-75 
Kemi2000C s. 76-83 
Kemi2000C s. 90-91 
Kemi2000B s. 62-68 +
s. 134-138
Isis Kemi B s. 200-2001. Silicium (kopi-noter)
Samvirke juni, 2009 s. 20.(kopi-note)

2-23 OVERSIGT

ØVELSER:
00-Mineraler og Grundstoffer på Geologisk Museum.doc 
00-DEMO Natriums eksplosive reaktion med vand.

01-KNO3 opløselighed i vand

02-Cu’s reaktion med Br2
00-DEMO: FeCl3 elektriske ledningsevne i fast og smeltet tilstand.
00-DEMO: K2CO3 (aq) og CaCO3 (s)

03-Fældningsreaktioner  04-DEMO: Lige meget - journal.

05-Natron.

06-Molekylmodeller
00-DEMO: Brug af pyknometer.

07-Opløsningsmidlers egenskaber
08-DEMO- Dipoler og ikke dipoler – arbejdsark 3 
00-DEMO: Svovls tilstandsformer

09-Lightergas

10: DEMO: Broms addition til cyclohexen

11: Nikkel-allergi.

 
2-3 OVERSIGT 01-Det periodiske system Kemi2000C s. 9-26
Øvelse: 
00-Mineraler og Grundstoffer på Geologisk Museum.doc 

00-DEMO Natriums eksplosive reaktion med vand.

 
2  onsdag 07.01.09 Introduktion    
   fredag 09.01.09 Atomteorien Kemi2000C s. 9-12  
3  onsdag 14.01.09 Mineraler og det periodiske system.

Øvelse: Iagttagelse af mineraler

Ekskursion
Kemi2000C s. 18-22

Eksperimentarium og Geologisk museum


Sæbebobleshow med kontrolleret afbrænding af hydrogen i sæbebobler
   torsdag 15.01.09 IT-faciliteret mundtlig fremlæggelse

Kemi2000C s. 25-26

 
   fredag 16.01.09 Afstemning af kemiske reaktionsskemaer
Atomets struktur,
oversigt
Arbejdsark: Reaktionsskemaer

 Kemi2000C s. 12-16+22-25

 
4-9 OVERSIGT 02-Ioner og salte Kemi2000C s. 27-40 
Øvelser 

00-DEMO: FeCl3 elektriske ledningsevne i fast og smeltet tilstand.
00-DEMO: K2CO3 (aq) og CaCO3 (s)

01-KNO3 opløselighed i vand
02-Cu’s reaktion med Br2
03-Fældningsreaktioner  04-DEMO: Lige meget - journal.

 

  4

 onsdag 21.01.09

Ioner

DEMO Natriums eksplosive reaktion med vand.

Arbejdsark:

 Kemi2000C s. 27-32

 

 

 fredag 23.01.09

Saltes egenskaber

DEMO: FeCl3 elektriske ledningsevne i fast og smeltet tilstand.

Arbejdsark: Ioner og salte (I)

 Kemi2000C s. 34-37

 

  5

 onsdag 28.01.09

Opgaver
Kemi2000C  opg. 15, 16, 17, 18 og 19

Arbejdsark: Ioner og salte (II)

 Kemi2000C  opg. 15, 16, 17, 18 og 19

 

 

 fredag 30.01.09

Øvelse:  Opløselighed af KClO3

 Vejledning (KNO3)

 

  6

 onsdag 04.02.09

Journal: Opløselighed af KClO3
DEMO:
K2CO3 (aq) og  CaCO3 (s)

  Kemi2000C s. 36-37

 

 

 fredag 05.02.09

Øvelse: Reaktion mellem kobber og brom.

 Vejledning

Aflever journal: Opløselighed af KClO3

  7

 onsdag 11.02.09

Fældningsreaktioner
+ Journal: Reaktion mellem kobber og brom diskuteres kort.

  Kemi2000C s.   38-40

Arbejdsark: Fældningsreaktioner

 

 

 fredag 13.02.09

Øvelse: Fældningsreaktioner

 Vejledning

 

  8

Vinterferie

9-13 OVERSIGT 03-Mængdeberegninger Kemi2000C s. 43-59 
Øvelser: 

04-DEMO: Lige meget - journal.

05-Natron.

 

  9

 onsdag 25.02.09

Fældningsreaktioner:
eksempler på fældningsreaktionsligninger
Densitet:
DEMO: Brug af pyknometer.

 

 

Kemi2000C s. 43-45

Aflevere Rapport over fældningsreaktioner

 

 fredag 27.02.09

Atommasse og
molekylmasse

Kemi2000C s. 16-17 
Kemi2000C s. 46-47
Opgave:¨27

 

  10

 onsdag 04.03.09

Mængdeberegninger:
Journal (DEMO):
"Lige meget?"

Kemi2000C s. 47-54 

Vejledning

 

 

 fredag 06.03.09

Øvelse: Natron

 Vejledning

 

  11

 onsdag 11.03.09

Journalskrivning: Natron

Vejledning

 

 

 fredag 13.03.09

Prøve i læst stof.
Delvis med alle hjælpemidler, så husk dem.

 

 

  12

 onsdag 18.03.09

Prøve retur

 

 

 

 fredag 20.03.09

Kemiske mængdeberegninger

  Kemi2000C s. 52-55.

Aflevere Rapport over Natron

  13

 onsdag 25.03.09

Kemiske mængdeberegninger

 

 

 fredag 27.03.09

Gassers molære rumfang

   Kemi2000C s. 56-65

 

  14

Aflyst - FP på Malta

15

Påskeferie

16-19 OVERSIGT 04-Kovalent binding Kemi2000C s. 61-75 
Øvelser: 

06-Molekylmodeller
00-DEMO: Brug af pyknometer.

07-Opløsningsmidlers egenskaber
08-DEMO- Dipoler og ikke dipoler – arbejdsark 3 
00-DEMO: Svovls tilstandsformer

09-Lightergas

 

  16

 onsdag 15.04.09

Kovalent binding
Navngivning:
IT-Øvelse: "Formler" (EDB - C31)

  Kemi2000C s. 61-66

 

 

 fredag 17.04.09

Øvelse: Molekylmodeller.

   Kemi2000C s. 67-69

 

  17

 onsdag 22.04.09

Elektronegativitet.
DEMO: En død mink
tiltrækker vand

  Kemi2000C s. 67-69

 

 

 fredag 24.04.09

Øvelse: Polære og upolære stoffer.

 

 

  18

 onsdag 29.04.09

Molekyler
DEMO: Svovl

 Kemi2000C s. 70-72
 DEMO-ark.

 

 

 fredag 01.05.09

Øvelse:
Lightergas

 

Aflevere Rapport over Polære og upolære stoffer

  19

 onsdag 06.05.09

Tilstandsformer:

DEMO: Iod sublimering.
Carbon-forbindelser
 

  Kemi2000C s. 72-75
DEMO: Iod-sublimering - se bogen fig. 51 s. 72

 

OVERSIGT 05-Organiske stoffer-1 Kemi2000C s. 76-83 
Øvelse: 
09-Lightergas
 

  20

 onsdag 13.05.09

Organisk kemi
Introduktion og navngivning
IT-program: Navngivning af organiske stoffer.

Kemi2000C s. 75-83

 

  21

 

Ingen kemi i denne uge

 

 

OVERSIGT 06-Mobiltelefoni-kemi Kemi2000C s. 90-91 
Kemi2000B s. 62-68 +
s. 134-138
Isis Kemi B s. 200-2001. Silicium (kopi-noter)
Samvirke juni, 2009 s. 20.(kopi-note)
Øvelser: 

10: DEMO: Broms addition til cyclohexen

11: Nikkel-allergi.

 

  22

 onsdag 27.05.09

1-3. modul:
Kemiprøve i læst alt stof
- med hovedvægt på sidst læste stof:  mængdeberegninger og kovalent binding

 

 

4-6. modul:
AT4: MOBILTELEFONI
Naturvidenskabelige metode.
Plastik  og andet til at bygge en mobiltelefon.
Additionsprocesser (plastikdannelse)
Kemi2000C s. 90-91 
(Alkeners egenskaber)
Kemi2000B s. 134-138

DEMO: Broms addition til cyclohexen

 

 

 

torsdag 28.05.09

7-12. modul
AT4: MOBILTELEFONI
Tungmetaller og allergi.
Kompleksforbindelser.
Hypotese
-->Forsøg
-->konklusion

Kemi2000B s. 62-68 (- kompleksitetskonstanter)
Kemi Øvelser 1. s.54-56: Nikkel-allergi.

 

 23 tirsdag 02.06.09 1-3. modul:
AT4: MOBILTELEFONI
Silicium
Isis Kemi B  Opslag 80, s. 200-2001. Silicium (kopi-noter).
Samvirke juni, 2009 s. 20. Se, hvad vi kan (batterityper) (kopi-note). 
 

 

torsdag 04.06.09 AT4: MOBILTELEFONI
skrivedag

 

 

  10+
11.06.09
Mundtlig årsprøve i kemi.
Tidspunkt: Se Ludus eksaminationsplan.
 
    God kemi sommerferie.