2r Kemi B

Planlægningskalender for 2r Ke (FP)  Efterår 2009

1r Ke Forår 2009     2r Ke Efterår 2009     2r_Ke_Forår_2010

Til bund

Lærebøger: 
Kemi 2000C, H. Mygind, Haase 1994.
Kemi 2000B, H. Mygind, Haase 1995
Kemi Øvelser 1. H. Mygind, Haase 2001 (4.oplag)
Isis Kemi B, Bruun og Jensen. Systime 2002

DEMO (=Demonstrationsforsøg)

 Uge

Dag

Emne/forløb

 

Bemærkning

33 Fre.14.08.09 Introduktion.    
34 Tirs.18.08.09 Blandinger

Gruppearbejde:
Myg2000C_s108_Blanding-ny.doc

 
  Tors.20.08.09 Blandinger Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000 C, Haase 2002: side 108-110
35 Tirs.25.08.09 Blandinger Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000 C, Haase 2002: side 110-113
  Ons.26.08.09 Blandinger.
Øvelse:
Analyse af saltindhold i havvand.
Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000 C, Haase 2002: side 113-115
  Fre.28.08.09 Blandinger.
DELE-Øvelse:
Fremstilling af kunstigt havvand.
Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000 C, Haase 2002: side 115-117
36 Tirs.01.09.09 Fældningstitrering   Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000 C, Haase 2002: side 117-119

 
  Ons.02.09.09 Blandinger.
Øvelse: Fældningstitrering af kunstigt havvand
12-Bestemmelse af chlorid-Mohrtitrering.doc
37 Tirs.08.09.09 Resultatbehandling af fældningstitrering af kunstigt havvand.
 
  Ons.09.09.09 Syre-  og basereaktioner Opgaver:  97C+98C Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000 C, Haase 2002: side 120-122
  Fre.11.09.09 Syrer Myg2000C_s120_SyreBasekemi-090911.doc Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000 C, Haase 2002: side 122-124
38 Ons.16.09.09 Baser 13-DEMO-HCl-NH3.docx Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000 C, Haase 2002: side 124-126
  Fre.18.09.09 pH-begrebet AURUM 1 - Arbejdsark 10 - Hydronoverførsel .doc Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000 C, Haase 2002: side 126-129
39 Tirs.22.09.09 Syrestyrke
Basestyrke og korresponderende syre-basepar
  Kemi 2000 - B-niveau Helge Mygind: Kemi 2000 B, Haase 2002: side 50-55
  Ons.23.09.09
4-5. modul
 

pH af svage syrer

 

  Kemi 2000 - B-niveau Helge Mygind: Kemi 2000 B, Haase 2002: side 55-59
  Ons.23.09.09
12-13. modul
  Fre.25.09.09 Øvelse: Surt og basisk Øvelsesvejledning:
14-Surt og Basisk.doc
Kemi 2000 - B-niveau
40 Tirs.29.09.09 Efterbehandling af Øvelse: Surt og basisk
+
DEMO: Potentio- og kolorimetrisk syrebasetitrering af stærk syre (HCl) med stærk base (NaOH).
 

Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C, s. 120-133

+KEMI 2000B s. 129-133

  Ons.30.09.09 Titrering - arbejdsspørgsmål og opgaver Arbejdsspørgsmål:

Myg2000C_s132_SyreBasetitrering.doc

Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000 C, s. 120-133
Kemi 2000 - B-niveau +KEMI 2000B s. 60-61
  Fre.02.10.09 DELE-Øvelse: Bestemmelse af eddikesyreindholdet i husholdningseddike. 15-Eddikesyreindhold i husholdningseddike.doc

 Kemi 2000 - C-niveau

41 Tirs.06.10.09 Aflyst: Flemming på Kursus
  Ons.07.10.09 Redoxreaktioner:
Oxidation og spændingsrækken
  Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C s. 134-136
  Fre.09.10.09 Øvelse: pH i vandige opløsninger af salte.
Undervisningsevaluering af kemi.
16-pH i vandige opløsninger af salte.doc Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
42 Efterårsferie
43 Tirs.20.10.09 Video om efterårslaboratoriet.
(Handlingsplan ud fra diskussion af Undervisningsevaluering - UDSAT, kun 5 svar.)
Korrosion og oxidationstal.
Oxidationstal.

OxidationsTal.doc
Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C s. 138-142
  Ons.21.10.09 Kemiprøve i efterårets stof. Medbring BEGGE kemibøger og lommeregner. Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000CKemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
  Fre.23.10.09 DELE-Øvelse: Titrering af fosforsyre og cola    
44 Tirs.27.10.09 Journal: Titrering af fosforsyre og cola.

Oxidationstal færdig: retter hjemmeopgave.

Evt.: Start på Redoxreaktioner

Se eksemplariske resultater her:
18-Titrering af cola.xls

 

Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B  s.52
Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C s. 138-142
 
  Ons.28.10.09 Kemi aflyst pga. ekskursion til Randers regnskov med JL (bi) +FP (Ke)
Entre 60 kr. + bus ca. 175 kr.
Afgang 8.15 præcis - hjemkomst ca. kl. 17. afvent præcis program.
RandersRegnskov Program mevR-udg3.doc
Ligger også i Elevmapper i 2r ke-rummet

Se billeder fra turen

  Fre.30.10.09 Aflyst pga. skrivedag
45 Tirs.03.11.09 Afstemning af redoxreaktioner 2.
DEMO: En redoxreaktion.
Afstemning af redoxreaktioner 1:
Eksempelopgave + regner opgaver.
Afstemning af redoxreaktioner Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C s. 142-145
  Fre.06.11.09 Øvelse: Spændingsrækken

Undervisningsevaluering af kemi 2 - De 17 elever der endnu ikke har udfyldt skema.

19-Spændingsrækken.doc

 

Kemi 2000 - C-niveau
46 Tirs.10.11.09 Handlingsplan ud fra Undervisningsevaluering

Afstemning af redoxreaktioner 2.
Retter hjemmeopgave + regner flere opgaver (øvelse gør mester!).

Opgave: 117 b+c+d i 2000C.
Benyt reglerne i Tabel 23, s. 144
Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C s. 142-145
  Ons.11.11.09 Afstemning af flere redoxreaktioner 2.
(øvelse gør mester!).

Kemikalier og sikkerhed

Opgave: 117 e+f i 2000C.
Benyt reglerne i Tabel 23, s. 144

Opgaveark

Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C s. 146-151

  Fre.13.11.09 DELE-Øvelse
Rustne søm, og hul i båden. Øvelse og artiklen Effektive korrosionshindrende malinger (Dansk kemi 10/2009 s. 16-18)

 
Læs om korrosion.
KEMI 2000C s. 138-139

20-Rust.docx

Artikel Dansk Kemi 10, 2009
Effektive korrosionshindrende malinger . side 16-18

Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C s. 138-139
46-5 OVERSIGT

Carbonhydrider.

Helge Mygind: Kemi 2000 C Haase 2002: side 76-104

 

Helge Mygind: Kemi 2000 B Haase 2005: side 134-138

Eksperiment Substitution i heptan og forbrænding af carbonhydrider

 
47 Tirs.17.11.09 Organisk kemi:
Repetition:
 
  Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C s. 76-91
  Ons.18.11.09     Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C s. 92-95
  Fre.20.11.09 Øvelse: Nogle redoxreaktioner.
eller
Hvad en :-( og :-| opløsning dog kan medføre :-).
21-Redoxprocesser.doc  
48   TEMAUGE: AT6
Kemi hvor?
Fysiske rum, Sanselige rum?
49 Fre.04.12.09 Øvelse: Nogle redoxreaktioner.
Efterbehandling.
21-Redoxprocesser.doc

opgave 73
Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C
50 Tirs.08.12.09 Aromatiske forbindelser. Aromatiske forbindelser.doc Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C s.95-98
  Ons.09.12.09 Naturgas og olie
DEMO: Kracking af "olie"
Figur 73 s. 103-C
Kracking af "olie" Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C s.98-104
  Fre.11.12.09 DELE-Øvelse
Eksperiment: Substitution i heptan
22-Substitutionsreaktion mellem heptan og brom 2 udg.doc Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000C
51 Tirs.15.12.09 Hydroxyforbindelser.
Alkoholers opbygning og navngivning.
  Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B  s.138-141
  Ons.16.12.09 Fremstilling og anvendelse af alkoholer. B25
Navngivning
C31.

 

Fremstilling af alkohol:

Alkoholgæring startes - gærer i juleferien.

Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B  s.141-142
  Fre.18.12.09 1. modul. Hangover-boller. Medbring selv.
2. modul.
Kemishow
Gæster (JB+nisser)
http://www.kemishow.dk/

Vi er 'næsten' lige så goe'

Medbragte bøger forbudt.

Afbrændingsfare!
52

Juleferie

1r Ke Forår 2009     2r Ke Efterår 2009     2r_Ke_Forår_2010

Bund