2r Kemi B

Planlægningskalender for 2r Ke (FP)  Forår 2010

1r Ke Forår 2009       2r Ke Efterår 2009   2r_Ke_Forår_2010

Til bund

Lærebøger: 
Kemi 2000C, H. Mygind, Haase 1994.
Kemi 2000 - C-niveau
Kemi 2000B, H. Mygind, Haase 1995.Kemi 2000 - B-niveau
Noter: Sprængkemi, F. Petersen, 2010
Noter fra: Kemi Øvelser 1.
H. Mygind, Haase 2001 (4.oplag)
Noter fra: Isis Kemi C  Bruun, Jensen, Munthe og Jensen. Systime 1999 afsnit 67+70
Noter fra: Isis Kemi B, Bruun og Jensen. Systime 2002DEMO (=Demonstrationsforsøg)

 Uge

Dag

Emne/forløb

 

Bemærkning

         
         
1 Tirs.05.01.10 Kort oversigt over organiske reaktionstyper.
Navngivning af organiske stoffer.
EDB: C37 reserveret.
  Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B  s.141-142
  Ons.06.01.10 Kort oversigt over uorganiske reaktionstyper. Alkoholers fysiske egenskaber.
DEMO: n-alkoholers opløselighed
Alkohols kemiske egenskaber 1:
Arbejdsark til efterbehandling af DEMO-forsøg. Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.143-144
  Fre.08..01.10 Øvelse: Carbonhydriders egenskaber 23-Alkaner-alkener-arener.doc  
2 Tirs.12.01.10 Alkohols kemiske egenskaber 2:
Oxidation af alkohol.
  Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.144-146
  Ons13.01.10 Ethere og phenoler   Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.147-148
  Fre.15.01.10 Øvelse: Destillation af gæringsprodukt - ethanol 24-Destillation af blandinger-MB-08.doc  
3 Tirs.19.01.10 Phenoler (igen)Hydroxyforbindelser:
Aldehyder og ketoner
Arbejdsark

Myg2000B_s148_Phenoler og Oxoforbindelser.doc

Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.148-153
  Ons.20.01.10 Hydroxyforbindelser:
Aldehyder og ketoner 
Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.148-153
  Fre.22.01.10 DELE-Øvelse:
Primær, sekundær og tertiære alkoholer.
  Rapport afleveres "Carbonhydriders egenskaber" - Alkaner, alkener og arener
4 Fre.29.01.10 1) Sikkerhed ved øvelser.
Hvad forstås ved begrebet "Et lukket system"?
2) Sidste side af arbejdsark med oxoforbindelser
3) Efterbehandling af øvelse 25
Myg2000B_s148_Phenoler og Oxoforbindelser.doc

25-Primære-sekundære-tertiære-alkoholer.doc

 
5 Tirs.02.02.10 Carboxylsyrer
Organiske stoffer med syrevirkning.
  Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.148-153
  Ons.03.02.10 Aflyst pga. snestorm
  Fre.05.02.10 Øvelse: Ethanol, ethanal, ethansyre 25-Org-Ethanol_ethanal_og_ethansyre.doc  
6 Tirs.09.02.10 Estere og
 
  Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.156-158 + 162 n- 164
  Fre.12.02.10 Aminer.
Øvelser:
1) Alkoholprocent i jeres destillat.
2) 26-Organiske forbindelser med oxygen og nitrogen
 
26-Organiske forbindelser med oxygen og nitrogen.doc Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.158-160
7 Tirs.16.02.10 Oversigt over funktionelle grupper og strukturisomeri   Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.158-160
  Ons.17.02.10 Reaktionshastighed: Reaktionshastigheder - gæring.pdf Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.9-13
  Fre.19.02.10 Øvelse: Reaktionshastighed. 27-Reaktionshastigheden i Reaktionen mellem thiosulfationer og syre.doc  
8   Vinterferie
9 Tirs.02.03.10 Kemiprøve:
Redoxkemi og
Organisk kemi
  Kemi 2000 - C-niveau KEMI 2000CKemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
  Ons.03.03.10 Reaktionshastighed.
Temperatur og katalyse.
Figurark: Indeholdende skemaer s.14 og figurer s. 19. Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.14+18n-23
  Fre.05.03.10 Reaktionsmekanismer (elevforedrag om figurer)
 

Kemisk ligevægt.

Figur 5: 01-07 (lodtrækning)
Figur 6+7: 08-14 (lodtrækning)
Figur 8: 15-21(lodtrækning)

 
Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.15-18

s.24-27

Rapport afleveres

10 Tirs.09.03.10 Kemisk ligevægt.   Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.27-32
  Ons.10.03.10 Kemisk ligevægt.   Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.32n-37
  Fre.12.03.10 DELE-Øvelse:
Øvelse: Kemisk ligevægt. (rapport)
   
11 Tirs.16.03.10 Kemisk ligevægt.
Figurforklaring:
Figur 18+19: Elev 01-07
Figur 20: Elev 07-14
Figur 21:Elev 15-23
  Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.38-41
  Ons.17.03.10 Heterogene ligevægte   Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.69-73
13   Påskeferie
14 Ons.07.04.10 Kalk i vand. Myg2000B_s073-76-Vands hårdhed-gruppefremlæggelse.doc Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
s.73n-76
  Fre.09.04.10 Øvelse: Vands hårdhed.

 

28-Vands hårdhed.doc Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B

Rapport afleveres
15 Tirs.13.04.10 Kalk i vand - sidste fremlæggelser.
Vands hårdhed. Efterbehandling

 

Myg2000B_s073-76-Vands hårdhed-gruppefremlæggelse.doc

28-Vands hårdhed.doc
 
  Ons.14.04.10 Vands hårdhed. Efterbehandling
 
28-Vands hårdhed-Svar.doc  
  Fre.16.04.10 Komplekskonstanter.
Video: Oxidation og reduktion.
Projekter
FORSLAG 1) Slikfabrik (biologi relevant) 2) Sæbe-cremefabrik 3) Krudtfabrik 4) Nogle vigtige kemiske produkter 5) Chlor. 6) Nitrat - en brik i naturens kredsløb (biologrelevant) 7) Gødningsstoffer 8) Nitrit 9) Globale miljøproblemer  (biologirelevant) 10) Levnedsmiddelfarver (SRO?) 11) Spektrofotometri 12) Ascorbinsyre 13) Acetylsalicylsyre 14) Ethanol - vinkemi 15) Termokemi 16) Elektrokemi (KE) 17) Stereokemi 18) Ekstraktion, kromatografi og ionbytning  
Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
64-65 - repetition af kapitlet
16 Tirs.20.04.10 1 afdeling:
Farvekemi (forelæsning med demonstrationsforsøg)
 ved Thomas Elmelund Rasmussen Stud. Scient i Nanobioscience

2. afdeling:

Projekt 1 start
Krudtfabrik
EKSPLOSIVER OG EKSPLOSION.

Kap 1 s. 1-7 i "Sprængkemi"
DEMO: Reaktion mellem Svovl og kaliumchlorat.


Sprængkemi - pjecen om kemien.doc (2,3 MB)-100420.doc

 

 

 

 

 

Sprængkemi
s. 1-7

  Ons.21.04.10 DEMO: Elektrolyse af vand ==> knaldgas. Arbejdsark 1-Sprængkemi s2-6.doc Sprængkemi
s. 1-7
17 Man.26.04.10
1-3. modul
B27
Arbejdsark diskuteres færdigt.
KRUDTET kap 2.
Opgaver.
Arbejdsark 1-Sprængkemi s2-6.doc Sprængkemi
s.
8-11
  Tirs.27.04.10
7-9. modul
B27
Gennemgang af opgaver.
Inddeling i 4 grupper.

1. Skydebomuld
Historie, struktur, fremstilling, reaktion, anvendelse, perspektivering.
+ Opgave 11
(Fremstilling og demonstration af skydebomuld - under lærervejledning).

2. Dynamit
Historie, struktur, fremstilling, reaktion, anvendelse, perspektivering.
+Opgave 8
(Fremstilling og demonstration af nitrogenjodid på passende tidspunkt fx. 4. maj med fremstilling i spisefrikvarteret - så det kan nå at tørre til 9. modul.)

3. Trotyl
Historie, struktur, fremstilling, reaktion, anvendelse, perspektivering.
+Opgave 9
(Fremstilling og demonstration af en tændstikraket )

4. Røgbombe
Historie, struktur, fremstilling, reaktion, anvendelse, perspektivering.
+Opgave10
(Fremstilling af en lille røgbombe med en selvvalgt flammefarve - www=søg oplysninger på nettet)

Sprængkemi
s.
13-18
  Ons.28.04.10
11-13. modul
B25
Øvelse
Nitrats egenskaber og knaldpulver
Sprængkemi - pjecen om kemien.doc (2,3 MB)-100420.doc  
18 Tirs.04.05.10
B25
Gruppeopgave.
Fremlæggelse
  Sprængkemi
s.
13-18
  Ons.05.05.10
B25
Gruppeopgave.
Fremlæggelse
bund 
   
  Tors.06.05.10
7-8. modul
B29***
Sæbe-cremefabrik
Fedtstoffer struktur og navngivning
  Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
188-190
  Fre.07.05.1
B25
Øvelse
Sæbefremstilling
  Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
191-193
19 Man.10.05.10
10-12.modul
B25
Fedtstoffers kemiske reaktioner
Mini øvelse:
Fedts iodtal. Kvalitativ vurdering..
  Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
191-193
  Tirs.11.05.10
B25
9-10. modul
Video om emulgator. Emulgator og fedtsyrer   LÆS:
Noter: ISIS-C afsnit 67+68
  Ons.12.05.10
B25
12-13. modul
Fedtstoffer og chokolade.
Teori om Creme.
  LÆS:
 Noter: ISIS-C afsnit 69-70
20 Man.17.04.10
1-3. modul
B25
Øvelse:
Cremefremstilling.
Vejledning: Cremefremstilling
31-Lav en fugtighedscreme-50g.doc
 
  Tirs.18.05.10
7-9. modul
B27
Journalskrivning. Husk at medbringe din egen creme ( enhver slags kan bruges)  
  Ons.19.05.10
B25
12-13. modul
Tema: Slikfabrik
Kulhydrater
Monosaccharider
  Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
(175-176) + 177-183
21 Tirs.23.05.10
9-10. modul
B25
Kulhydrater
Di- og polysaccharider
  Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
183-187
  Ons.26.05.10
1-3. modul
B21***
Isomeri   Kemi 2000 - B-niveau KEMI 2000B
168-1174
  Fre.28.05.10
B25
Øvelse 1
Iod ligevægt (evt. esterligevægt)
eller
Kulhydrater
   
22 Man.31.04.10
10-12.modul
B24
Vi mødes kl. 14:15
Til foredrag omkrudtets historie og rundvisning
v. Pens. Kaptajn

O. V. Pedersen  

Slut ca. 16:15
Fyns Militærhistorisk Samling
Kragsbjergvej 121
5230 Odense M
 
 
  Tirs.01.06.10
B25
Slikfabrik??    
  Fre.04.06.10
B25
Plan A:
Eksemplarisk eksamen.
Eksamensbelæring.

Plan B: (Hvis ingen skal til mundtlig eksamen):
Afslutningskemihygge

Vel mest for elever der skal til mundtlig eksamen.  
    Mundtlig eksamen  
    Sommerferie.