3.o BI A

Planlægningskalender for 3o BI (FP) forår 2010

Til bund

1.o BI Forår 2008  2.o BI Efterår 2008  : Forår 2009  3.o BI: Efterår 2009 : Forår_2010

Lærebøger:

Fysiologi = Fysiologi - fra molekyle til individ. Systime 2000.
Biologibogen = Biologibogen (rev. udg. 1. udg.) Systime 2005
Genetikbog = Genetikbogen - Genetik, genteknologi og evolution. Nucleus 2001
Biokemibog = Det levendes kemi. Systime 1999
Økologibog = Økologi og naturforvaltning. Nucleus 1. + 2 udgave 1995+2003Økologi og naturforvaltning
Livet skal leves 3, Nucleus 1990. (Noter: Mikrobiologi s 168-176.)
Rusmidler= Rusmidlernes biologi - , Henrik Rindom, Sundhedsstyrelsen 3. udgave 2001.
Diabetes og insulin... et undervisningshæfte for gymnasiet og HF. Novo Nordisk 2006.
http://www.altomdiabetes.dk/WebSite/Downloadcenterfiles/Diabetes-og%20Insulin-undervisningshafte.pdf

[Øvelsesvejledninger findes i Fronter - men kan ofte findes på biologis fag-hjemmeside.

 

 Uge

Dag

Emne/forløb

Referencer

Bemærkning

1 man.04.01.10 Parkinsons sygdom

Sanserne.

  Fysiologi s. 78-80.
  tors.07.01.10 Simple nervenetværk

Det autonome nervesystem

  Fysiologi s. 81-83.
  fre.08.01.10 Øvelse: Fingerlabyrint 49-Fingerlabyrint_100107.doc  
2 man.11.01.10 Hjernen   Fysiologi s. 84-89.
  tors.14.01.10 Hjerneundersøgelser. Videostump fra "Dannelsesrejsen" om P. P. Gage (jernstang igennem frontallappen) Fysiologi s. 90-92.
  fre.15.01.10 Øvelser:
Fingerlabyrint
Nerve- og sanse-fysiologiske øvelser
49-Fingerlabyrintklasseresultater.xlsx

50A-Nervefysiologiske Øvelser.doc
50B-Spejltegning.doc
50C-Følesanser - hudens sansereceptorer.doc

 
3 man.18.01.10 Selvmedicinering og belønningssystemet
Ionkanal- og G-protein-koblede receptorer.

 

Opgave:
Lav en oversigt over teksten.

Fx noter, mindmap, begrebskort

Rusmidlerl-s14-15og20-24og33-34-svar.doc


Rusmidler s. 14-15+20-24+33-34
NB: klik på bogen for
elektronisk udgave.
  tors.21.01.10 Rusmidler, en oversigt

Projekt om rusmidler startes.

 
Rusmidler 24-31s. + s 110-111
 
  fre.22.01.10 Dissektion af mink
(dissektion af minkhjerne)
51-Dissektion af mink.doc

 

 
4 man.25.01.10 Projekt om rusmidler Alkohol: Frederik, Rasmus og Kasper.
Hash: Charlotte, Annelie og Julie P.
Benzodiazepiner: Anne, Camilla.
Amfetamin: Line A., Lisbeth og Sofie.
Ecstacy: Rolf Erik, Mathias P. og Simon.
Hallucinogene stoffer: Magnus, Sebastian og Mathias K.
  tors.28.01.10 Aflyst: Flemming på kursus.
  fre.29.01.10 Projekt om rusmidler fremlægges.  
5 man.01.02.10 Projekt om rusmidler fremlægges.
Enzymer: Inddeling og egenskaber
DEMO: -->

DEMO: Katalase - en biologisk katalysator. Sammenlignes med brunstens spaltning af hydrogenperoxid H2O2


s.92-94
  OVERSIGT: ENZYMER Øvelser:
53-Mere juice fra æbler_100211.doc

Supplerende:
Se Cellulaseproducerende bakterier under Økologi
Biokemi: Biokemi: s. 92-106
  tors.04.02.10 Enzymer: Inddeling og egenskaber   s.92-94
  fre.05.02.10 ØVELSE:
Undersøgelse af stoffers påvirkning af hjerterytmen hos dafnie
52-Undersøgelse af stoffers påvirkning af hjerterytmen hos dafnie.doc  
6 man.08.02.10 Cofaktorer
Enzymer: Opgaver
2001-6-1-3-Savinase-svar.doc s.95-102
  tors.11.02.10 Enzymklasser Opgave: Inddel enzymerne i glykolysen i enzymklasser. s.102-106
  fre.12.02.10 Forsøg: Enzymer 53-Mere juice fra æbler_100211.doc

 

 
7 man.15.02.10 Enzymer.
Forsøg: Enzymer - resultatbehandling
53-Mere juice fra æbler - resultater 3o 12 februar 2010.xlsx s.106-110
  tors.18.02.10 PRØVE: Nerver + enzymer   s.
  fre.19.02.10 Opgaver opg85-6-2-3-Blækspruttenerve.doc  
8

Vinterferie

  Kroppens forsvar Immunologi:
Regulering af immunforsvaret og vaccination.

Miniprojekt: Infektionssygdomme
Gruppeemner:
VIRUSINFEKTIONER:
A) SARS 
B) Influenza og
     svineinfluenza
C) AIDS
BAKTERIEINFEKTIONER
G) Pest
KØNSSYGDOMME:
I) Chlamydia
PARASITTER:
J) Malaria

Forsøg:
54-ELISA med CRP.doc
 
Fysiologi:  s. 168-184

Video: Den sælsomme krop - om immunforsvaret.
9 man.01.03.10 Immunologi FysSys-s168-175-Immunforsvaret I.doc s. 168-175
  tors.04.03.10 Immunologi:
Cellerne.

Opgave
 

opg90v48-Immunoglobuliner.doc

s. 176-179
  fre.05.03.10 Forsøg: CRP Resultater: Elisa
54-ELISA med CRP.doc
 
10 man.08.03.10 Immunologi:
Regulering af immunforsvaret og vaccination.
Opgave
Video: Den sælsomme krop - om immunforsvaret.
Opgave: Tegneserie om vaccination og allergi
Opgave:
opg00-6-1-7-Antigen.doc

Allergi:
Immunforsvarets reaktion ved allergi

 

s. 180-184
  tors.11.03.10 Miniprojekt: Infektionssygdomme
Infektionssygdomme GruppeOpgave.doc


 
Opgave:
Opgave 2 Borreliose-Nye ordning.doc
Miniprojekt:Infektionssygdomme GruppeOpgave.doc
Grupper:
VIRUSINFEKTIONER:
A) SARS 
B) Influenza og
     svineinfluenza
C) AIDS
BAKTERIEINFEKTIONER
G) Pest
KØNSSYGDOMME:
I) Chlamydia
PARASITTER:
J) Malaria
  fre.12.03.10 Miniprojekt: Infektionssygdomme  
11 man.15.03.10 Miniprojekt: Infektionssygdomme Miniprojekt: Infektionssygdomme fremlægges
12   Terminsprøver
13   Påske
HORMONER Hormoner
Hormoner - miniprojekt
Frontermappe med produkter

Forsøg: Sukkerbelastning

55-Blodsukker.doc
55-Glukosebelastning 3o BI-A-26-april-2010.xlsx

Fysiologi: s. 43--52ø + 54-58

Diabetes og insulin... et undervisningshæfte for gymnasiet og HF. s. 4-36
http://www.altomdiabetes.dk/WebSite/Downloadcenterfiles/Diabetes-og%20Insulin-undervisningshafte.pdf
 

14 tors.08.04.10 Hormoner
Individuel-gruppe-opgave:
Hver elev undersøger ét hormon.
Arbejdsark
HormonerUdfyldSkema.doc
s. 43-45
  fre.09.04.10 Hormoner
Matrixgruppe-fremlæggelse.
Hormoner - miniprojekt
Frontermappe med produkter
s. 43-45
15 man.12.04.10 Hormoner Arbejdsark:
FysSys-s030-47-Hormone.doc
s. 30-38

 

  ons.14.04.10 Hormoner FysSys-s030-47-Hormone.doc s. 39-47
  tors.15.04.10 Hormoner FysSys-s030-47-Hormone.doc
  fre.16.04.10 Hormoner   s. 47-52ø + 54-58
16 man.19.04.10 Diabetes Diabetes Og Insulin-s04-13.doc s. 4-13 (kap 1-3)
Diabetes og insulin... et undervisningshæfte for gymnasiet og HF.
http://www.altomdiabetes.dk/WebSite/Downloadcenterfiles/Diabetes-og%20Insulin-undervisningshafte.pdf

Aflever rapport:
100419-ELISA med CRP

  ons.21.04.10 Diabetes
Gruppeopgave
DiabetesOgInsulin-s14-20.doc s.  (kap 4-5) s. 14-20
  tors.22.04.10 Diabetes
Gruppeopgave fremlægges
   
  fre.23.04.10     s. (kap 6) s. 21-25
17 man.26.04.10 Forsøg: Sukkerbelastning 55-Blodsukker.doc  
  tirs.27.04.10 Journalskrivning af Forsøg med Sukkerbelastning
+ Kostens betydning for diabetes.
55-Glukosebelastning 3o BI-A-26-april-2010.xlsx
(NB: kontrolgruppe skal justeres i graf)
s. kap 7 s. 26-29
  ons.28.04.10 Eksemplarisk opgave.
Video: Insulins historie.
Diabetes Og Insulin-s04-13.doc  
  tors.29.04.10 Insulin.
Økologi:

N-kredsløb
  s. (kap 8-9) s.30-36

FREDAG d. 30/4:
Aflevering af skriftligt opgavesæt 6.
100426-Skriftligt opgavesæt 6

18 man.03.05.10 Økologi
N-kredsløb
Opgave: N-kredsløb i regnskoven. Økologi og naturforvaltningØkologibog s. 89-101 (N-kredsløb)
  ons.05.05.10 N-kredsløb
+Populationer
Hvor mange blåhvaler?
Hvor mange dafnier?
Økologi og naturforvaltningØkologibog Populationer
s. 63-66+69-71+75-77 (populationer)
  tors.06.05.10 Prøve:
Hormoner + diabetes + N-kredsløb
   
  fre.07.05.10 Kønsorganer
 
56-Dissektion af svinekønsorganer.doc s.232-35 + 245midt-249

NB: Søndag d. 9. maj 2010
Karakterer i afsluttende fag

19 man.10.05.10 Skriftlig opgavesæt 6

Menstruationscyklus

Eksamensspørgsmål: Overordnede emner?

Benyt forum, pls.

  s.236-245midt

Aflevering af skriftligt opgavesæt 7.
  ons.12.05.10 Østrogene stoffer
Økotoksikologi

(+ Repetition af genetik kap 2+3)
Skriftlig opgave

Video om østrogene stoffer, Danskernes Akademi.
 

s.236 og
Økologi og naturforvaltningØkologibog
s. 207-211

kap 2+3 - punktnedslag

20 man.17.05.10 Dyr ånder

(+ Repetition af genetik kap 4-5)

Eksamensspørgsmål: Emner?

  s 209-216+ 224-229

kap 3+4-
punktnedslag
 

  ons.19.05.10 Nyren

(+ Repetition af genetik kap 6-7)


Eksamensspørgsmål: Titler?

  s 158-165

kap 6+7-
punktnedslag

  tors.20.05.10 Sidste timer.
Sidste skoledag

Eksamensbelæring 

   
  fre.21.05.10 Offentliggørelse af eksamensplanen
23? man..??.06.10 Eksamen?????
bund
 
 

 

 Studenterfester

og ud i den store voksne verden.